Seară de colinde la Biserica Betania Cluj


Seara de colinde 14 dec 2017

Biserica Betania din Cluj-Napoca vă invită la o seară de colinde, JOI, 14 DEC. 2017, ORA 19:00.
Vor colinda: corul, fanfara şi alte grupuri ale Bisericii
Mesaj de sărbătoare: pastor Bojor Vasile.

Vino și tu! Nu vei regreta!

Reclame
Imagine | Publicat pe de | Lasă un comentariu

Un Dumnezeu supărat…


Un Dumnezeu supărat…

Isaia 12:1

 Cănd se supără Dumnezeu?

Când copiii Lui:

1. Îl părăsesc (Deut. 32:18,19)

Proprii Lui copii îşi părăsesc, Părintele (v.19), care i-a:

 • Preluat din pustie (v. 10a)
 • Protejat ca pe lumina ochilor Lui (v. 10c)
 • Purtat ca pe „aripi de vultur” (v. 11)

Nu au avut niciun motiv să-L părăsească, şi totuşi L-au părăsit… Această atitudine aduce supărare în inima Domnului!

2. Îşi Pierd ținta (Ps. 78:57,58)

Acei oameni care au avut o vreme drept obiectiv pe Domnul, cărora Dumnezeu Le-a dat în dar țara cananiților, le-a oferit cadouri peste cadouri şi totuşi ei au început să-L pună pe Dumnezeu pe aceiaşi treaptă cu idolii… (v. 58)

 Dacă altădată ținta lor era Cerul, acum ținta lor a devenit pământ şi chiar urmarea diavolului. Ei au ajuns ca un arc înşelător (v. 57), îl loc să atace duşmanul a ricoşat în ei şi astfel au pierdu ținta.

3. Îşi Permit păcate ascunse (Iov 1:5)

Iov, ca un tată responsabil se ruga pentru cei 10 copii ai săi aducând câte o ardere de tot pentru ei cu gândul că aceştia e posibil să-L fi supărat pe Dumnezeu în inima lor… 

Când oamenii trăiesc în păcate ascunse (păcate interioare, la nivel de inimă), produc supărare Domnului! 

În acest context sumbru, am o veste bună pentru tine: Pocăința ta reală alungă supărarea din inima Domnului, Îi potoleşte mânia şi mila Sa se declanşează pentru tine! 

Doar aşa poți schimba supărarea Domnului în bucuria Lui şi mai ales a ta!

Publicat în Predici | 1 comentariu

Studiu pe cartea Iona: „Dumnezeu e-n căutarea ta!”


Studiu pe cartea Iona: Dumnezeu e-n căutarea ta!
Publicat în Predici | 4 comentarii

Rugăciunea cu un răspuns sigur…


Rugăciunea cu un răspuns sigur…

Evr. 5:7

Rugăciunea omului Isus a fost realizată de aşa manieră încât a fost ascultată („şi fiind ascultat…”(v. 5d)

Ce fel de rugăciune a fost aceasta?

1. Rugăciune statornică (v. 5a)

„În zilele sale pământeşti”- această mă determină să înțeleg că Isus nu avea doar anumite zile în care se ruga! El se ruga zilnic!

2. Rugăciune strategică (v. 5b)

„Aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi”- omul Isus avea în rugăciunile Sale o strategie pe care o prezenta Tatălui cu toată pasiunea(când nevoie o cerea chiar cu strigăte şi cu lacrimi)! El Îi prezenta Tatălui pas cu pas tot ceea ce întâmpină! Biruințele Lui din ziua următoare depindeau de timpul petrecut în rugăciunea în ziua curentă!

3. Rugăciune sfântă (v. 5d)

„Fiind ascultat din pricina evlaviei Lui!”(v. 5d) El nu a fost ascultat datorită atotputerniciei Sale, nici datorită apartenenței Sale (Fiul lui Dumnezeu- v. 8), ci datorită sfințeniei Sale!

Rugăciunea fără sfințenie devine vorbărie goală şi ajunge o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea împreună cu sfințenia aduce răspuns sigur!

Îți doresc că la toate rugăciunile să primeşti răspuns favorabil! Dar nu uita că pentru aceasta trebuie să fie după voia Sa!


Publicat în Predici | 1 comentariu

Conferința Regională a Învățătorilor de Școală Duminicală – Cluj – 14 oct. 2017


Cu deosebită bucurie vă invităm să participaţi la Conferința Regională a Învățătorilor de Școală Duminicală- Cluj cu tema: “Nevoia de educare a copiilor”.

Conferința va avea loc în data de 14 octombrie 2017, la Biserica Penticostală „Betania”, Cluj-Napoca, str. H. Barbusse nr. 63-69, începând de la ora 09:00.

La conferință pot participa învățători ai școlii duminicale şi persoane interesate de lucrarea cu copii, din cadrul Bisericilor Penticostale, Comunitatea Regională Cluj. Vorbitorul principal al conferinței va fi fratele pastor conf. univ. dr. Sofronie Costel.

Participarea la conferință se va face pe bază de înscriere individuală/grup până la data de 1 octombrie 2017. Pentru înscrieri, vă rugăm să accesați link-ul https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gfJc9VZ_xYxZgBXoR30Nk5Je9inqNEQd5vMsm8Uo0lU/edit?usp=sharing

Vă rugăm să distribuiți invitația tuturor celor implicați în lucrarea cu copiii din Biserica dvs.!

Domnul să vă binecuvânteze!

P.S.: Pentru programul conferinței şi alte detalii click AICI.

Conducerea Dep. de Copii al C.R.P.Cluj

https://tineretpenticluj.wordpress.com

Publicat în Predici | 1 comentariu

Fără teamă într-o lume care tremură…


​Fără teamă într-o lume care tremură…

Is. 41:8-14

Când ostroavele tremură (v. 4), Iacov (şi implicit creştinul) e chemat să nu se teamă (v. 10,13,14)!

Cum să fii fără teamă în mijlocul unei lumi care tremură? Care sunt argumentele care stau la baza creştinului şi îi anulează frica?

1. Prezența lui Dumnezeu ( “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine” – v. 10a)

2. Persoana lui Dumnezeu (“Eu sunt Dumnezeul tău!” – v. 10b; creştinul autentic nu trebuie să se teamă deoarece are un Dumnezeu personal!)

3. Puterea lui Dumnezeu (“Eu te întăresc” – v. 10c)

4. Parteneriatul lui Dumnezeu (“tot Eu îți vin în ajutor” – v. 10d. Dumnezeu acceptă să fie partenerul creştinului şi-n cele mai dificile momente îi vine în ajutor)

5. Prietenia lui Dumnezeu (“Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare” – v. 10e

Iar v. 13 e mai explicit “Eu te iau de mâna dreaptă şi îți zic: ,nu te teme de nimic…’” Dumnezeu acceptă să fie prieten cu creştinul autentic şi-l ține de mână întotdeauna!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Haina indispensabilă din garderoba omului nou…


„Haina” indispensabilă din „garderoba” omului nou..

Col. 3:12

Apostolul Pavel subliniază ca omul nou a fost înviat la o viață nouă şi în mod constant trebuie să omoare „mădularele” firii pământeşti (v. 5), şi să dezbrace „hainele” vechi (v. 8-9). Imediat după această dezbrăcare de omul vechi se impune o îmbrăcăminte nouă. Această îmbrăcăminte presupune printre altele, o „inimă plină de îndurare”(v. 12)

„Haina” indispensabilă în „garderoba” omului nou: „inima plină de îndurare”.

1. Proveniența acestei „haine”: Cerul (Dumnezeu)

Pe haina aceasta scrie „Made in heaven”. Îndurarea îşi are originea în Dumnezeu (Ex. 34:6- „Dumnezeu e plin de îndurare”; Mic. 7:18- „Domnului îi place îndurarea!”)

Îndurarea lui Dumnezeu oferă:

 • Viață oricărei fapturi (Is. 38:16) şi chiar hrană (Ps. 136:25);
 • Naşterea din nou (1Pet. 1: 3), respectiv mântuirea (Tit 3:5,6);
 • Speranță (Pl. lui Ier. 3:22).

2. Portul acestei „haine”

Această haină (îndurarea) se poate asorta doar cu bunătatea, cu îndelunga răbdare (v. 12), cu dragostea (v. 14), cu îngăduința şi iertarea (v. 13), cu pacea (v. 15). Nici măcar prin excepție nu se poartă împreună cu mânia, duşmănia, pofta rea, defăimarea, vorbele ruşinoase(v. 8) sau minciuna (v. 9).

Maniera în care se poartă haina îndurării presupune:

 • Înduioşare – îndurarea are de-a face cu inima;
 • Înțelegere ( să incepi să înțelegi măcar o parte din situația celuilalt);
 • Înțelepciune (Iac. 3:17).
 • ! Nu încălcarea principiilor!

Îndurarea trebuie arătată față de toate făpturile:

 • Animale (Prov. 21
 • Membrii familiei (Rut 1:8)
 • Cunoscuți sau străini (Zah. 7:9).

3. Plinătatea acestei haine (inima plină de îndurare)

Sunt haine care te arată mai plinuț, îndurarea e haina care te face plin (de Cer)!

Fie ca măcar de azi să începi să porți această „haină”, pentru ca „în ziua aceea” s-o primeşti pe deplin de la Domnul Isus Hristos (2Tim. 1:18)!

 

Publicat în Predici | 4 comentarii

O lumină într-un loc întunecos…


O lumină într-un loc întunecos…

2 Pet. 1:1-20

I. De ce ai ajuns într-un loc întunecos?

Din cauza:

1. Îndepărtării de Lumină 

Îndepărtarea de Lumină (de Domnul Isus) şi implicit de valorile ei (credință, faptă, cunoştința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragoste de frați şi iubire de oameni) produce orbire (v. 9: „este orb”).

2. Împietririi (închiderii ochilor -v. 9b- „umblă cu ochii închişi”). 

Aceştia nu doar că sunt orbi şi umblă cu ochii închişi! Aleg să fie în întuneric!

II. Ce produce Lumina?

1. Schimbare (locul întunecos devine luminos când apare lumina)

2. Strălucire (v. 20b – „o lumină care străluceşte într-un loc întunecos”)

3. Speranță (v. 20c- ” până se va crăpa de ziuă şi vă răsări Luceafărul de dimineață”)

Lumina pe care o primeşte acum e realemente o speranță că în curând se va face Lumină totală la revenirea Luceafărului de dimineață (Domnul Isus Hristos).

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

De ce ni se sting candelele?


De ce ni se sting candelele?

Mat. 25:1-13

De ce li s-au stins candelele fecioarelor nechibzuite?

Din cauza:

1. Comodității (v. 3,4)

„N-au luat şi untdelemn” împreună cu candelele. Era mult mai comod doar cu candelele în mâini… Dar lipsa untdelemnului în vase le-a stins candelele!

2. Compromisului (v. 8,9)

Feioarele nechibzuite s-au adresat celor înțelepte spunând:”Dați-ne din untdelemnul vostru”…

„Nu. Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă”, au răspuns fecioarele înțelepte. Un NU categorica compromisului.  Astfel fecioarelor nechibzuite li s-au stins candelele pentru s-au bazat pe faptul că formațiunii sale trebuie la final vor rezolva ele cumva problema printr-un compromis…

3. Ceasului pierdut (v. 10 )

Pe când se duceau să cumpere untdelemn a venit mirele şi fecioarele nechibzuite au rămăs afără fără să mai poată intra în odaia nunții. Şi-ai dorit să cumpere untdelemn dar prea târziu…

Pentru ca nici candela ta să nu se stingă şi să dai dovadă de o veghere continuă (v. 13), trebuie să spui un NU răspicat comodității şi compromisului, şi să foloseşti fiecare ceas (chiar secundă) pentru a te pregăti de întâmpinarea Domnului Isus Hristos.  

Publicat în Predici | 1 comentariu

Jurnal de misiune: Târgu Jiu (GJ)- Restaurant Rebecca- 21 iulie 2017


Vineri, 21 iulie 2017:

Părtășia de dimineață:

În prima parte a părtăşiei s-a continuat studiul, iar în cea de-a doua a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri. 

Studiul intitulat: „Transformările tânărului triumfător!”

Lecția 3: De la ceartă la comunicare (Jud. 8:1-3). Cum?

1. Fii calm! (v. 1) Doar bărbații lui Efraim au avut o mare ceartă cu Ghedeon (v. 1c),  nu şi Ghedeon cu ei!

2. Coboară-te (v. 2) Ghedeon se coboară pe el în fața interlocutorilor („Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult cursul ciorchinilor rămaşi în via lui Efraim, decât culesul întregii vii a lui Abiezer?” Ghedeon prezintă o realitate a familiei lui sărace în comparație cu bogăția lui Efraim. Se coboară de el, fară să se victimizeze. Astfel îi dezarmează!

3. Caută calitățile celui ce te ceartă (v. 2,3)

„În mâinile voastre a dat Domnul pe căpeteniile lui Marian”(v. 3) Ghedeon contabilizând calitățile bărbaților din Efraim reuşeşte să-i liniştească.

Evaghelizarea de seară a avut loc în oraşul Târgu Jiu (GJ), în Restaurantul Rebecca (Shopping City) iar mesajul biblic a fost intitulat: „Şi pentru tine e loc la masa Regelui” (2 Sam. 9:1-11. În cadrul mesajului s-a subliniat că Regele Isus Hristos are la masa Sa un loc pentru orice muritor. După cum regele David i-a asigurat un loc la masa sa, ologului Mefiboşet, tot la fel şi Dumnezeu e fata să ofere un loc la masa mântuirii oricărui muritor. 

Şi pentru tine e loc la masa Regelui: 

1. Căutat de Rege (v. 1,2)

„A mai rămas cineva din casa lui Saul?” „Nu mai este nimeni din casa lui Saul?”- acestea erau întrebările prin care regele David îl căuta pe cel ce avea să-l aşeze la masa Sa.

Dumnezeu te căută ca să te aşeze la masa Sa fără să fie interesat de statutul tău politic, social sau religios. El nu-ți contabilizează disabilitățile!. Alegere Sa nu depinde de numărul falimentelor tale şi nici de profunzimea acestora.  El te caută pentru că vrea să-ți dea valoare!

2. Chemat pe nume (v. 6)

 Chiar dacă Țiba (vocea societății) când îl prezintă îi descrie doar disabilitatea („olog de picioare”- v. 3), Regele îl cheamă pe nume (v. 6b). Nu ştiu de câtă vreme nu l-a mai chemat nimeni pe nume, însă ce ştiu e că Regele l-a chemat pe nume.

Regele tău, Domnul Isus Hristos te cheamă pe nume! El te cheamă pentru a-L urma. 

3. Capitulând în fața Regelui (v. 6b, 8)

„a căzut cu fața la pământ şi s-a închinat”. 

Regele tău (Domnul Isus) merită închinarea ta!

Acum la final de misiune, mulțumirile mele se îndreaptă spre Dumnezeu pentru întreaga echipă de misiune (atât pentru cei din Austria, cât şi pentru cei din România ). Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fiecare!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Jurnal de misiune: Cîmpofeni(GJ)- 20 iulie 2017


Joi, 20 iulie 2016:

Studiu inititulat:”Transformările tânărului triumfător!”

Lecția 2: De la  comoditate la cucerire (Jud. 6:33- 7:25) se ajunge:

1. Cuprins de Duhul Domnului (v. 34)

2. Corect cu tine (16:35-40- a fost onest, dacă a avut ezitări le-a împărtăşit cu Dumnezeu punând semne supranaturale, pe care Dumnezeu le-a împlinit!)

3. Călcând prin credință (17:1) Când Domnul i-a spus să acționeze a călcat prin credință şi a organizat armata.

4. Călăuzire pas cu pas (17:2-)

 • Călăuire clară prin Cuvânt (îi vorbea Domnul- v.2-4; 9)
 • Călauzire prin vise (un păgân visează, îi transmite colaboratorului său (tot madianit) şi acesta din urmă interpretează visul în auzul lui Ghedeon, subliniind că visul înseamnă că Dumnezeu, nu Ball (sau alt zeu madianit) îi dă în mâinile lui Ghedeon- v.13-15);

5. Coroana e a Regelui (-v. 18 „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon” – nu invers!)

Evaghelizarea de seară avut loc în localitatea Cîmpofeni (GJ) şi deoarece a fost sărbătoarea prorocului Ilie mesajul biblic a fost intitulat: „Călătoria unui om comun” (Iacov 5:19,20). În cadrul mesajului s-a subliniat că şi Ilie a fost un om comun, dar un om:

1.Căutat de Cer

(căutat de Dumnezeu prin corbi, foc şi îngeri)
2. În comunicare cu Cerul 

 • a cerut foc din cer şi Dumnezeu l-a trimis; 
 • a cerut să nu plouă în țară 3 ani jumate şi n-a plouat; 
 • apoi a cerut ploaie şi-a venit.

3. Chemat de Cer

 Dumnezeu l-a chemat pe Ilie în slujba Sa dintre locuitorii Galaadului, dar şi pe toți evreii la întoarcere reală către adevăratul Dumnezeu!

Drag prieten să nu uiți că şi pe tine te caută Dumnezeu, vrea să comunice cu tine şi te cheamă să începi să-l urmezi doar pe El cu toată ființa ta!

Dumnezeu să binecuvânteze localitatea Cîmpofeni, fam. Petcu (care şi-a pus curtea la dispoziția Domnului) şi pe toți cei implicați în această misiune!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Jurnal de misiune: Schela (GJ)- 18 iulie 2017


Marți, 18 iulie 2017:

Părtășia de dimineață:

Studiul intitulat: „Transformările tânărului triumfător

Lecția 1: De la ceață la claritate (Jud. 6:1-32)

I. Cauzele care au produs ceața în viața poporului evreu:

1. Călcarea Cuvântului (v. 1)

2. Cucerirea evreilor de către Madian (1b)

Creştinul cucerit de Satan.

II. Calea de la ceață la claritate:

1. Cheamă-L pe Dumnezeu (v. 6,7 )

2. Cunoaşte-L pe Dumnezeu (v. 17-24)

3. Curăță-te (v. 25, 27)

Evaghelizarea de seară a avut loc în localitatea  Schela (GJ).

 Mesajul biblic a fost intitulat: „Confruntările tâlharului ce-a ajuns în rai„(Luc. 23:32-43). 

Tot folosindu-se de imaginea de pe tricoul tinerilor, în cadrul mesajului s-a subliniat că tâlharul salvat în ultimele ore de viață a avut parte de trei confruntări:

 1. Confruntarea cu răul relațional (v. 40) Îl înfruntă pe celălalt tâlhar.
 2. Confruntarea cu realitatea din viața sa (v. 41, 42)
 3. Confruntarea cu Regele (v.42)

Dumnezeu să binecuviânteze localitatea Schela şi pe toți cei implicați in această  misiune!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Jurnal de misiune- Alimpeşti – 17 iulie 2017


În perioada 17-21 iulie 2017 avem harul ca la Biserica Penticostală Golgota din Târgu Jiu să poposim (eu şi soția) împreună cu aproximativ 50 de tineri din Austria (majoritatea de la Biserica Penticostală Română Elim din Viena) şi avem următorul program:

 • dimineața slujbă de părtăşie în Biserica Golgota din Târgu Jiu;
 • aprox. pe la ora 15:00 mergem spre satul unde e programată evanghelizarea şi invităm localnicii la programul de seară împărțind pliante şi Biblii (Noi Testamente);
 • programul efectiv de evaghelizare de la ora 19:00.

Luni, 17 iulie 2017:

Deoarece am ajuns doar la ora 14:00 în oraşul Târgu Jiu imediat după ce am luat prânzul am pornit cu toată echipa spre localitatea Alimpeşti.

Aici, deşi era deja anunțat evenimentul cu ceva timp înainte

totuşi am considerat ca fiind extrem de necesar să ne împărțim în mai multe echipe şi să parcurgem satul pentru a-i anunță pe localnici de evanghelizarea ce va avea loc.

De la ora 19:00 a început închinarea în care ne-a condus un grup de tineri din Vulcan.

După alte câteva slujiri prin cântare, poezie şi îndemn s-a transmis mesajul biblic inspirat din Luca 23:32-43.

Mesajul biblic s-a intitulat: „Trei cruci şi trei reacții…”

Pornindu-se de la imaginea ce au avut-o tinerii pe tricoul misiunii s-a evidențiat că pe Golgota au existat trei reacții:

1. Crucea răzvrătirii (v. 39 -tâlharul ce a respins harul şi s-a răzvrătit împotriva Domnului Isus)

2. Crucea realității (v. 40-42)

Spre deosebire de tâlharul răzvrătit celălalt şi-a recunoscut faptele ca fiind rele, le-a regretat şi a recurs la Domnul Isus pentru a-şi asigura viitorul.

3. Crucea Regelui (v. 43)

După ce tâlharul din urmă şi-a recunoscut faptele rele, le-a regretat şi a recurs la regalitatea lui Isus (L-a primit ca Rege) a fost asigurat de Domnul Isua că va fi în rai cu El!

Fie ca în acest loc ( în rai) să ajungem cu toții!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Promovabilitate 100%: Felicităm liceele penticostale din C.R.P.Cluj pentru rezultatele deosebite la Testarea Națională şi Bacalaureat sesiunea iunie 2017


Sursă: Promovabilitate 100%: Felicităm liceele penticostale din C.R.P.Cluj pentru rezultatele deosebite la Testarea Națională şi Bacalaureat sesiunea iunie 2017

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Protejat: Daria a ajuns ACASĂ!


Acest conținut este protejat cu parolă. Pentru a-l vizualiza te rog să introduci parola mai jos:

Publicat în Înmormântare

Căsătoria presupune 3 de Nu şi 3 de Da!


Căsătoria presupune 3 de Nu şi 3 de Da!

Gen. 2:18-24

3 de NU:

1. Un NU singurătății (v. 18)

„Nu e bine ca omul să fie singur” a zis Dumnezeu.

2. Un NU soluțiilor umane (chiar sociale)

Casătoria presupune un bărbat şi o femeie!

NU un bărbat şi un animal/pasăre/fiară sălbatică! Nici o făptură din Eden nu s-a găsit pentru Adam! (v. 20)

NU un bărbat şi un bărbat! Nici o femeie şi o femeie!

3. Un NU somnului (v. 21)

„Somnul” lui Adam a existat doar până la căsătorie! După căsătorie a avut rolul de supraveghetor peste casa lui!

3 De DA:

1. Un DA singularității 

v. 22c -„o femeie”(nu două sau trei!);

v. 23a – „aceea” (nu acelea!)

O femeie şi un bărbat!

2. Un DA separării (v. 24a – va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa”)

3.Un DA sudării (v. 24b)

„şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup”

Aşa să ne-ajute Dumnezeu!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Semne de circulație pe drumul spre Cer!


Semne de circulație pe drumul spre Cer!

Ier. 6:14

Drumul spre Cer deține câteva indicatoare ce trebuie respectate pentru a se ajunge cu biruință în Rai!

 1. STOP („stați în drumuri”)

Din drumurile sale omul trebuie să se oprească pentru a analiza pe ce direcție se află. După ce a înțeles că direcția e greşită trebuie să-şi schimbe direcția. „Să se lase cel rău de calea lui cea rea! ” (Is. 55:7)

Acest STOP presupune oprire totală din orice păcat prin credința reală în sângele Domnului Isus Hristos şi pornirea pe calea cea bună, avândul pe Domnul Isus ca model.

2. START („umblați pe calea cea bună”)

După ce ai găsit Calea cea bună e obligatoriu să porneşți plin de avânt alături de Domnul Isus!

3. STAȚIONARE INTERZISĂ („umblați!”)

Nu e suficient doar să te opreşti din păcat şi nici măcar să porneşti pe Calea cea bună, ci e imperios necesar să călătoreşti constant pe Calea Domnlui. Pe această Cale staționarea este interzisă!

Drum bun cu Domnul Isus!

Publicat în Predici | 4 comentarii

Oferta educațională a Liceului Teoretic Creștin PRO DEO din Cluj-Napoca, anul școlar 2017-2018


Varianta3_prodeo_pag2_2017_outlinesVarianta3_prodeo_pag1_2017_outlines

Publicat în Predici | 1 comentariu

Întâlnire de rugăciune cu tinerii din judeţul Cluj – 7 iunie 2017 – Betania- ora 7 p.m.- invitat Alin Nemeș


Vă anunţăm cu bucurie că Miercuri, 7 iunie 2017, începând cu ora 19:00 la Biserica Penticostală „Betania” din Cluj-Napoca (str. Henri Barbusse nr. 63-69) va avea loc cea de-a treia întâlnire specială de rugăciune din anul acesta cu tinerii penticostali (şi nu numai) din judeţul Cluj.

Invitat pentru mesajul principal e fratele Alin Nemeș.

Toţi cei doritori sunt aşteptaţi cu drag!

P.S. Propunem ca această zi (7 iunie) să fie şi una de post pentru adolescenţii şi tinerii din judeţul Cluj.

Dep. de Tineret al CRPCSursă: Întâlnire de rugăciune cu tinerii din judeţul Cluj – 7 iunie 2017 – Betania- ora 7 p.m.- invitat Alin Nemeș

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Întâmpinare sau înfrângere?


Întâmpinare sau înfrângere?

Mat. 25:1-13

Rolul fecioarelor în cadrul unei nunți ebraice era de a-l întâmpina pe mire cu lumina candelelor…. Domnul Isus afirma clar că toate cele zece fecioare au ieşit spre întâmpinarea mirelui…

Trist e ca doar cinci din cele zece au şi reuşit să-l întâmpine.

Ce a presupus această întâmpinare?

1. Încredere  ( fecioarelor erau convinse că mirele va veni!)

2. Încărcare (cele înțelepte nu doar în caandele şi-au pus ulei, ci şi in vase!)

3. Întâlnirea cu mirele

Dragul meu, când se va auzi strigarea: „Iată Mirele ieşiți-I spre întâmpinare!”, oare tu vei fi pregătit pentru aceasta? Vei fi pregătit atunci, doar dacă acum eşti convins ca Domnul Isus va reveni, şi dacă îți „încărci” vasul inimii cu Duhul Sfânt, şi ca urmare Îl vei putea întâlni… Altfel din dosul uşii închise vei auzi: „Nu te cunosc!”

Dumnezeu să ne ajute să fim printre „fecioarelor” înțelepte!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Pe tine ce te satură cu adevărat?


Pe tine ce te satură cu adevărat?

Psalmi, 17:14 – „Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care îşi au partea lor în viaţa aceasta şi cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale. Copiii lor sunt sătui, şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor.”

Psalmi, 17:15 – „Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.”

Drag prieten, pe tine ce te satură cu adevărat: viața aceasta sau vederea chipului lui Dumnezeu? Fie ca acest Chip să strălucească tot mai clar şi pe „fața” ta!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Sărbătoarea Corurilor de Copii din Cluj-Napoca şi Sebeş – 27 mai 2017 în imagini


Sursă: Sărbătoarea Corurilor de Copii din Cluj-Napoca şi Sebeş – 27 mai 2017 în imagini

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Sărbătoarea Corurilor de Copii din Cluj-Napoca – Biserica Penticostală Betania – 27 mai 2017 ora 16:00


coruri-de-copii-2017Sursă: Sărbătoarea Corurilor de Copii din Cluj-Napoca – Biserica Penticostală Betania – 27 mai 2017 ora 16:00

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Când Cerul îţi cere prietenia…


Când Cerul îţi cere prietenia…

Ioan 21:15-23

Petru era ruinat… Avea un istoric extrem de pătat (s-a lepădat de cel mai apropiat prieten…) Domnul Isus după înviere îl întâlnise de mai multe ori, dar niciodată n-a vorbit cu el în mod direct. De data aceasta după ce îi serveşte, Isus se apropie de Petru şi-i adresează cea mai neaşteptată întrebare: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Această întrebare e adresată de trei ori aparent la fel şi la ea oferă acelaşi răspuns.

Textul grecesc al pasajului ne ajută să observăm ceva uimitor şi anume:

I. Prima întrebare (v. 15):

 • Isus: Simone, Mă iubeşti (cu o dragoste agape, cu o dragoste jertfitoare)?

 • Petru: Da Doamne, te iubesc (fileo, cu o dragoste a prieteniei). Petru e onest şi ştie cum l-a iubit când s-a lepădat, de aceea îi răspunde, te iubesc doar cu o dragoste a prieteniei.

II. A doua întrebare (v. 16):

 

 • Isus: Simone, Mă iubeşti (cu o dragoste agape, cu o dragoste jertfitoare)?

 • Petru: Da Doamne, te iubesc (fileo, cu o dragoste a prieteniei).

 

III. A treia întrebare (v. 17):

 

 • Isus: Simone, Mă iubeşti (cu o dragoste fileo, cu o dragoste de prieten)? Cu alte cuvinte Isus îl întreabă: Vrei să fii prietenul meu?

 • Petru: Da Doamne, tu pe toate le ştii… Ştii că te iubesc (fileo, cu o dragoste a prieteniei).

Cu această ocazie defapt Domnul îi cerea prietenia lui Petru…

Când Cerul îţi cere prietenia are loc:

1. Reîntâlnirea ta cu Domnul Isus (v. 15-20)

Nu există prietenie cu Dumnezeu fără întâlnire, respectiv reîntâlnire cu Domnul Isus. Nu au fost suficiente întâlnirile comune, ale ucenicilor cu Domnul Isus de după înviere, Petru avea nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Isus Hristos!

2. Revelaţia (v. 19)

Când Domnul îţi cere prietenia ai parte de revelaţii speciale. Lui Petru Domnul Isus i-a destăinuit modul în care va proslăvi pe Dumnezeu prin moartea s

Dacă eşti prietenul Domnului Isus care e ultima revelaţie pe care ţi-a făcut-o?

3. Restartul – „Vino după Mine!” (v. 19b, 20b)

Dacă altădată lui Petru pe malul Mării Galileii Domnul Isus i s-a adresat spunându-i: „Vino după Mine!”, acum când prietenia lor s-a resudat, Domnul Isus îi adresează aceiaşi chemare, afirmându-i prin aceasta că viaţa lui a avut parte de un restart!

Fie ca şi inima ta să trăiască această realitate a reîntâlnirii cu Isus, a revelaţiei şi apoi să auzi Cerul strigând: „restart!”

 

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Faza Regională a Concursului Biblic „Talantul în negoț” – 13 mai 2017


Sâmbătă, 13 mai 2017 a avut loc faza regională a Concursului Biblic ”Talantul în negoț” în cadrul Comunității Regionale de Cluj fiind organizată de Biserica Penticostală ”Bethel” din Târgu-Mureş.

Mulțumim şi pe această cale conducerii bisericii gazdă (în mod special fratelui pastor Petru Aron), echipei naționale implicată activ în organizarea concursului (fratelui Daniel Neagoe, sorei Daniela Barbura şi fratelui Marius) şi mulțumiri speciale echipei organizatoare din jud. Mureş (în mod special fratelui Alex Ionescu, pastorului Iacob Demian şi sorei Dana Moraru). De asemenea, mulțumim tuturor corectorilor, însoțitorilor şi şoferilor implicați în acest concurs. Dumnezeu să-I binecuvânteze pe toți pentru întreg efortul depus!

Felicităm pe toți cei 235 de participanți la concurs (prezenți din cele 6 județe al CRPC) şi dintre aceştia în mod expres pe cei 65 de concurenți care s-au calificat la faza națională!

Dep. de Familii, Tineret şi Copii al CRPC

Departamentul de tineret și copii al Comunității Regionale Penticostale Cluj

Sâmbătă, 13 mai 2017 a avut loc faza regională a Concursului Biblic ”Talantul în negoț” în cadrul Comunității Regionale de Cluj fiind organizată de Biserica Penticostală ”Bethel” din Târgu-Mureş.

COPERTAMulțumim şi pe această cale conducerii bisericii gazdă (în mod special fratelui pastor Petru Aron), echipei naționale implicată activ în organizarea  concursului (fratelui Daniel Neagoe, sorei Daniela Barbura şi fratelui Marius) şi mulțumiri speciale echipei organizatoare din jud. Mureş (în mod special fratelui Alex Ionescu, pastorului Iacob Demian şi sorei Dana Moraru). De asemenea, mulțumim tuturor corectorilor, însoțitorilor şi şoferilor implicați în acest concurs. Dumnezeu să-I binecuvânteze pe toți pentru întreg efortul depus!

Felicităm pe toți cei 235 de participanți la concurs (prezenți din cele 6 județe) şi dintre aceştia în mod expres pe cei 64 de concurenți care s-au calificat la faza națională!

Dep. de Familii, Tineret şi Copii al CRPC

Vezi articol original

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Cerul le-a programat întâlnirea!


Corneliu s-a rugat în Cezareea, Dumnezeu i-a trimis un înger care l-a îndreptat spre Petru. Petru se ruga în Iope pe acoperișul casei lui Simon, tăbăcarul, în urma rugăciunii Dumnezeu i-a arătat că trebuie să pornească spre casa lui Cornelui (Fapte 10). Prin urmare Cerul le-a programat întâlnirea prin rugăciune.

Adevăratele întâlniri le programează Cerul prin rugăciunile tale!

Publicat în Predici | 2 comentarii

Alergătorii de cursa cea mai lungă…


Alergătorii de cursa cea mai lungă…

Ioan 20:1-18

Alergători sunt mulți… Unii de curse mai lungi, alții de mai scurte…

Însă cea mai lunga „cursă” e cea de la inima ta pâna la învierea Sa!

În dimineața învierii au fost angrenați în această cursă cel puțin trei alergători:

1. Alergătorul curios (Ucenicul iubit de Isus- Ioan). El ajunge primul, şi totuşi nu se califică în această cursă! El prin „uşa” mormântului se uită şi vede fâşiile de pânză jos… dar nu intră înăuntru!

2. Alergătorul curajos (Petru)

El intră primul în mormânt chiar daca în urmă cu câtev ore s-a lepădat de Isus… Vede și el fâşiile, dar pe lângă asta mai vede şi ştergarul… dar apoi pleacă acasă…

3. Alergătorul calificat (Maria)

Maria, fosta demonizată, nu e mulțumită nici cu piatra dată la o parte, nici cu fâşiile de pânză, nici cu ştergarul, nici cu îngerii, ea îl vrea pe Domnul ei! Demonstrează că e „alergător” calificat prin faptul că e:

 • căutatoarea de Hristos (v.15b)
 • consecventă (rămîne chiar după ce ucenicii pleacă acasă (v. 11)
 • consumată pentru pierderea lui Hristos (plângea- v. 11,15a)
 • comunică cu Hristos (v. 15-17)

Dragul meu alergător, tu de care eşti: curios, curajos sau calificat?

Fie ca în marea zi şi tu şi eu să trecem cu felicitări linia de sosire!

P.S. Pentru cei ce doresc să vizionez întreg mesajul click aici.

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Sărbători pline de Hristosul cel viu!


Fie ca de aceste sărbători toţi copiii, adolescenţii, tinerii şi liderii de tineret ai Bisericilor Penticostale din judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Mureş şi Sălaj să fie învăluiţi de puterea învierii Domnului nostru Isus Hristos şi să aibă parte de bucuria Mariei Magdalena, de credinţa finală a ucenicului Toma şi de prezența lui Isus în viaţa lor chiar după parcurgerea lungului drum al Emausului.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Conducerea Departamentului de Tineret şi Copii al CRPC

Sursă: Sărbători pline de Hristosul cel viu!

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Era Joia mare… De ce era atât de mare?


Era Joia mare… De ce era atât de mare?… Mat. 26:17-56

La această întrebare s-au dat multe răspunsuri de-a lungul timpului, am găsit în Biblie trei:

1. Era ziua marilor pregătiri (v. 17)

Se pregăteau Paştele, odaia de sus, dar cel mai mult Mielul Pascal (Domnul Isus).

2. Era ziua marilor părăsiri (Iuda, Petru, dar pentru scurt timp, chiar toți ucenicii -v. 56)

3. Era ziua marilor părtăşii (părtăşie la Cină, în cântare şi în Ghetsimani).

Nu uită: Cine nu ştie să vorbescă cu Tatăl în Ghetsimani nu va şti cum să vorbească cu trădătorii în grădină! Majoritatea problemelor tale sunt rezolvabile doar prin rugăciunea din privat, nu prin reacții publice.

Publicat în Predici | Lasă un comentariu

Era miercuri… Cât valorează Isus?


Era miercuri… Cât valorează Isus?

Pentru o femeie anonimă din Betania, Isus e extrem de valoros. Ea pune deoparte toți banii câștigați într-un an de zile pentru a-și parfuma Regele (mirul de nard curat valora 300 de dinari, cât munca pe un an de zile, actualmente aprox. 3000 euro, dacă ar fi caștigat cel puțin minim pe economie).

Pentru Iuda, Isus merită doar 30 de arginiți.

Diferențele dintre cei doi sunt colosale:

Iuda a petrecut peste 3 ani cu Mântuitorul, femeia a venit probabil pentru prima dată și nu avem dovezi că ar fi chemat-o Isus special…

Iuda a primit banii în schimbul Regelui, femeia i-a dat pentru pregătirea Lui!

Și diferențe mai sunt multe… dar te întreb cât valorează pentru tine Isus?

Publicat în Predici | Lasă un comentariu